GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:7 – zoals ook Christus

16-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom, neem elkaar tot je zoals ook Christus jullie tot zich nam, tot heerlijkheid van God.

Met bovenstaande zin sluit Paulus het onderwerp af waarmee hij in hoofdstuk 14 vers 1 was begonnen. Hij begon daarin met ‘neem tot je, de zwakke in geloof’. En met een gelijksoortige aansporing sluit hij het onderwerp ook af. Met dit verschil dat hij nu niet alleen de sterken aanspreekt maar ‘elk ander’. Elkaar dus, dat wil zeggen: wederzijds. Eerder merkten we al op dat het “tot zich nemen” (proslambano; Str. 4355) vaak sterker is dan alleen “aanvaarden”, zoals het gewoonlijk wordt vertaald. Het Griekse woord wordt ook gebruikt voor het tot zich nemen van eten en drinken (Hand.27:33,36).

De basis van elkaar tot zich nemen is niet gelegen in sympathie of het behoren tot dezelfde club. En evenmin in het delen van dezelfde ideeën en opinies. Nee, het motief dat Paulus noemt, is dat Christus ons tot zich nam. Zojuist (:3) had hij laten zien hoever dat gaat. Christus (ver)droeg alle smaad om te bewijzen dat Gods liefde elke vijandschap trotseert. Want via Christus verzoent God een vijandige wereld tot Zichzelf zodat vijandschap plaatsmaakt voor vrede. Christus is het bewijs van Gods onvoorwaardelijke liefde en is daarom “tot heerlijkheid van God”!

Delen: