GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:8 – Christus, dienaar van de besnijdenis

17-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik zeg dat Christus een dienaar is geworden van de besnijdenis ten behoeve van Gods waarheid, om te bevestigen de beloften van de vaderen…

Paulus roept zijn lezers op, om elkaar tot zich te nemen, zoals ook Christus (:7). Vanaf vers 8 t/m 12 maakt Paulus duidelijk hoe en in welke volgorde Christus allen tot zich neemt. Eerst Israël en vervolgens de natiën. Dat is de rangorde waarop ook Paulus’ bediening is gebaseerd.

Christus is een dienaar geworden van de besnijdenis. Paulus doelt hier op het belangrijke gegeven dat Christus op aarde slechts gericht was op “de besnijdenis”, d.w.z. het volk waarmee het “verbond van besnijdenis” (Hand.7:8) was gesloten. Wanneer in het buitenland een beroep op Jezus werd gedaan, excuseerde Hij zich dat Hij uitsluitend was gezonden tot het huis van Israël (Mat.15:24). En dat het niet goed was om “het brood van de kinderen (Israëls) te nemen” en aan de honden (lees: natiën) te geven. Wat Jezus in de evangeliën leerde was uitdrukkelijk niet bestemd voor heidense oren. Vandaar dat “Hij leerde in hun synagogen” (Mat.4:23; 9:35; Luc.4:15).

Het is ook “in de eerste plaats” voor Israël dat God Christus deed opstaan (Hand.3:26). Primair voor hen is de belofte (Hand.2:39; 13:26; Rom.9:4,5) en heel de Schrift bevestigt dat!

Delen: