GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:9 – onder de natiën

18-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… en dat de natiën ten behoeve van [zijn] ontferming God verheerlijken zoals staat geschreven: “daarom zal ik U toejuichen onder natiën en voor Uw naam musiceren”.

De opzet van oudsher was dat God eerst in ontferming zou omzien naar het volk van Israël, aan wie immers de beloften waren gegeven. En dat vervolgens via een hersteld Israël de zegeningen naar de natiën zouden gaan (Hand.3:25). Vele profetieën spreken daarover en zo zal het dan ook worden vervuld. Het wereldwijde messiaanse rijk zal via een hersteld en wedergeboren Israël vanuit Jeruzalem tot stand komen.

In de (intermezzo!) hoofdstukken Romeinen 9-11 betoogde Paulus echter dat de huidige tijd een onderbreking is. Een pauze. Israël is namelijk gestruikeld over het Evangelie van de opgestane Messias. En nu gaat vanwege Israëls struikeling de boodschap van redding naar de natiën (Rom.11:11). Dat was in de Hebreeuwse Bijbel verborgen en Paulus mag het als geheim openbaren. Het geheim is niet dat het heil naar de natiën gaat (dat was allang bekend!) maar dat het via Israëls ongeloof daar terecht komt (Rom.11:25; 16:25-27).

De psalmwoorden waarin David (lees: Christus; Hand.2:31) aankondigt onder de natiën Gods heerlijkheid bekend te maken, worden vandaag op een voorheen verborgen wijze vervuld. Ziedaar Paulus’ unieke bediening!

Delen: