GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:10,11 – weest vrolijk natiën!

19-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En wederom zegt Hij: “weest vrolijk natiën met zijn volk”. 11 En wederom: “Looft de Heer alle natiën en prijst Hem alle volken!”

De Hebreeuwse Bijbel staat vol van oproepen om (en aankondigingen dat) de natiën God zullen verheerlijken vanwege zijn bewezen ontferming (:9). Met het perspectief dat eerst Israël God zal loven en dat vervolgens via Israël ook alle volken daarmee zullen instemmen.

Maar Paulus’ bediening is gebaseerd op het feit dat Israël als natie ongelovig de opgestane Messias heeft afgewezen en nu verhard is (Rom.9-11). Maar zouden de beloften daarmee komen te vervallen? Dat is onmogelijk! Want God vervult wat Hij belooft en “laat geen van zijn woorden ter aarde vallen”. Het ongeloof van de mens doet Gods trouw nooit teniet (3:3). Zodat de vervulling van de genoemde profetieën nog steeds gegarandeerd is.

Maar dat is niet het hele verhaal. Want op een verborgen wijze en via een omweg (een dertiende apostel), worden bovenstaande Bijbelwoorden wel degelijk ook vandaag vervuld. Al is het slechts een “rest” van Israël dat gelooft – het is via dat “overblijfsel” dat de oproep om God te loven, alsnog de natiën bereikt. Samen met een minderheid van “zijn volk”, loven en prijzen zij vrolijk de Heer om zijn ontferming!

Delen: