GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:12 – de wortel van Isaï

20-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En weer zegt Jesaja: er zal zijn “de wortel van Isaï en Hij die opstaat om overste van natiën te zijn; op Hem zullen natiën hopen!

In een reeks van citaten uit de Hebreeuwse Bijbel onderbouwt Paulus zijn punt dat de natiën God zouden verheerlijken (:9). Daartoe citeert hij achtereenvolgens uit ‘de Wet’ (:10), ‘de Geschriften’ (:10,11) en ‘de Profeten’ (:12). In bovenstaand vers citeert hij uit de Griekse vertaling (de LXX) van Jesaja 11:1.

Met “de wortel van Isai” wordt gedoeld op een scheut (loot) uit de wortel. Een scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï, dat is de vader van David en daarmee ook de stamvader van het Davidische koningshuis. Deze dynastie heeft tot aan de ballingschap 22 koningen voortgebracht, waarna de stamboom van koningen a.h.w werd omgehakt.

Maar bij monde van Jesaja belooft God dat uit die afgehouwen tronk ooit een jonge, veelbelovende scheut zou voortkomen. Een nakomeling van David (1:3), jazeker, die “de vervallen hut” (= het koningshuis met een vacante troon; Hand.15:16) zou herstellen. Niet slechts om in Jeruzalem over Israël te regeren maar om de “overste van natiën te zijn”. Hij is de “scheut” (Hebr. netser > Nazareth! Mat.2:23) uit een ten dode opgeschreven tronk. Hij is de Opgestane en op Hem zullen natiën hun hoop vestigen!

 

Delen: