GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien

21-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die in de boezem van de Vader is, die ontvouwt [Hem].

Tegen Mozes had GOD al gezegd: “geen mens zal Mij zien en leven”. En Paulus brengt ode aan de “onvergankelijke, onzienlijke, enige GOD” (1Tim.1:17). En elders bevestigt Johannes in zijn brief (1Joh.4:12): “niemand heeft ooit God aanschouwd“. Het is het telkens weerkerend refrein in heel de Schrift.

En toch: GOD openbaart zich. Niet alleen omdat GOD vanaf “den beginne” spreekt, maar ook omdat Hij zich zichtbaar uitdrukt. In de Hebreeuwse Bijbel liet Hij zich vertegenwoordigen door engelen of door “de engel van JAHWEH”. Maar sinds het begin van onze jaartelling kennen we “de eniggeboren Zoon”. De enige die door GOD zelf werd verwekt vanuit een vrouw. En later door GOD verwekt uit de doden. Dezelfde als die nu aan de rechterhand Gods is, de boezem van de Vader. Hij is het die GOD ontvouwt en bekendmaakt.

GOD is en blijft onzienlijk. Maar door de eniggeboren Zoon kunnen we GOD toch zien. Paulus zegt over deze Zoon: “Hij is het Beeld van GOD, van de Onzienlijke” (Kol.1:15). Kijken we naar deze Zoon, dan zien we de volmaakte uitbeelding van wie GOD is!

Delen: