GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:2 – take it, or leave it. 

15-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… en ik ging op, overeenkomstig een onthulling en ik legde aan hen het evangelie voor dat ik proclameer te midden van de natiën.

Paulus ging met Barnabas naar Jeruzalem en nam Titus, de gelovige maar onbesneden Griek met opzet mee. Paulus ging niet naar Jeruzalem omdat hij ‘op het matje moest komen’, maar op grond van onthulling (> apocalyps). Waar, wanneer en hoe, dat  lezen we niet, maar één ding is zeker: het Evangelie dat Paulus proclameerde was hem door onthulling bekendgemaakt (1:12). Zou dat feit alleen al voor Paulus niet genoeg zijn geweest om naar Jeruzalem te gaan en dit daar voor te leggen?

Dit ‘voorleggen’ van het Evangelie dienen we daarom zeker niet op te vatten als een verzoek om advies. Paulus stelde zijn Evangelie niet ter discussie en hij vroeg evenmin om goedkeuring. Wat Paulus deed was meedelen wat hem door onthulling was bekendgemaakt. Nu het Evangelie dat hij onder de natiën proclameerde zoveel tegenstand ondervond, bleef voor hem niets anders over dan de kwestie ‘hoog’ te spelen. Niet omdat hij uit was op tweedracht, maar omdat het onderwerp voor hem zó fundamenteel was, dat hierover geen twijfel of misverstand mocht bestaan. Daarom legde hij zijn Evangelie in Jeruzalem voor. Take it, or leave it. 

Delen: