GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:12 – samen eten met de natiën

29-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want voordat sommigen van Jakobus vandaan kwamen, at hij (=Kefas) samen met de natiën. Maar toen zij kwamen onttrok hij zich en zonderde zich af, vrezend voor degenen uit de besnijdenis.

Paulus motiveert hier waarom hij Petrus/Kefas recht in z’n gezicht weerstond. In eerste instantie at Petrus samen met de ‘heidenen’ (lees: de natiën). De meeste uitleggers vatten dit op alsof Petrus niet-kosher (vlees) zou eten. Maar dat staat hier niet. Petrus at aan één tafel met de natiën totdat sommigen uit de kring van Jakobus arriveerden. Vanaf toen ging Petrus gescheiden van de natiën eten omdat hij bang was voor het oordeel van deze groep “uit de besnijdenis”. Vanwaar die vrees?

De reden is dat de kring rond Jakobus op de lijn zat van het Judaïsme (‘kasjroet’ geheten). Dat gaat veel verder dan allerlei soorten vlees niet eten (Lev.11). Het Jodendom heeft tal van bepalingen aan de Torah toegevoegd, zoals het scheiden van vlees en zuivel en allerlei specifieke bereidingswijzen. En ja, wie dat in acht neemt, kan bezwaarlijk aan één tafel met niet-Joden eten. Petrus wist dat zulke regels wetten van mensen zijn. Totdat… een groep arriveerde die hem wellicht ervan zou betichten een afvallige Jood te zijn. Inderdaad, “vrees van mensen spant een strik” (Spr.29:25)…

Delen: