GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:25 – een verzwegen geheim

03-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Aan Hem nu, die bij machte is jullie standvastig te maken, (volgens mijn Evangelie en de proclamatie van Jezus Christus, volgens onthulling van een geheim, dat aeonische tijden verzwegen is, maar nu openbaar gemaakt wordt…

Voor de huidige tussentijd waarin Israël tijdelijk terzijde is gesteld, heeft God een apostel buiten het land geroepen. Om volgens het Evangelie zoals dat aan hem is toevertrouwd (“mijn Evangelie”), Jezus Christus te herauten. Deze boodschap van Paulus is, zo schrijft hij, “volgens onthulling van een geheim”.

Zolang een geheim niet onthuld is, is alles verborgen. Er is hooguit een vermoeden, maar alles is raadselachtig en onbekend. Het Griekse woord voor ‘geheim’ (of verborgenheid) is ‘musterion’ en daarin herkennen we direct ons woord ‘mysterie’. Gedurende de voorbije “aeonische tijden” (=tijden van aeonen, wereldtijdperken) is dat geheim “verzwegen”. Het is aan niemand bekend gemaakt en met opzet stil gehouden. Tot de onthulling van het geheim had geen mens er weet van.

In Efeze 3:5 spreekt Paulus van het geheim “dat in andere generaties niet werd bekend gemaakt” (Ef.3:5). Het “werd verhuld vanaf de aeonen” (Ef.3:9). En in Kolosse 1:26 schrijft de apostel: “het geheim, dat verhuld is vanaf de aeonen en vanaf de generaties”. Maar nu (via Paulus)… is het onthuld en openbaar gemaakt!

Delen: