GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:25 – “mijn evangelie”

01-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Aan Hem nu, die bij machte is jullie standvastig te maken, (volgens mijn Evangelie …

Nu gaat Paulus zijn brief definitief afsluiten door een lofprijzing aan de ene God, wiens heerlijkheid in heel deze brief centraal staat. De vorm van deze lofprijzing is opvallend. Want Paulus begint met de lofprijzing (:25a)- onderbreekt deze vervolgens in een lange tussenzin (:25b en 26) – waarna hij alsnog de lofprijzing afsluit (:27). En in de tussenzin spreekt hij over een geheim dat God onthult in de huidige tussentijd, die een onderbreking is in de weg die God gaat met Israël. Is dat niet prachtig?! Paulus drukt de waarheid van de huidige tussentijd stilistisch uit, in een tussenzin.

Paulus’ lofprijzing begin met de mededeling dat God bij machte is ons standvastig te maken. Dat is: vast te doen staan. En dan begint de tussenzin over wat Paulus “mijn Evangelie” noemt. Dat is het Evangelie dat hij niet heeft ontvangen of geleerd van een mens maar door onthulling van Jezus Christus zelf (Gal.1:12). In Galaten 2:7 noemt hij dit “het Evangelie van de voorhuid”, waarin de besnijdenis (en alles wat daarmee verband houdt) geen enkele rol speelt. Als God ons vandaag (in deze tussentijd) vast doet staan, dan doet Hij dat per definitie in het Evangelie van Paulus!

Delen: