GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:22,23 – Tertius en Quartus

31-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik Tertius, die de brief schrijft, groet jullie in de Heer. 23 Gajus groet jullie, mijn gastheer en van heel de ekklesia. Erastus groet jullie, de beheerder van de stad en Quartus, de broeder.

Gewoonlijk dicteerde Paulus zijn brief en ondertekende hij (als waarmerk) met een eigenhandige groet (1Kor.16:21; Kol.4:18). Bij uitzondering kennen we alleen de naam van de schrijver van de Romeinen-brief en uit de groet blijkt dat ook hij een gelovige was.

De naam Tertius betekent ‘derde’, zoals Quartus ‘vierde’ betekent. Trouwens, in het gezelschap waarmee Paulus naar Jeruzalem reisde (Hand.20:4), bevond zich ook nog ene Secundus, wat ’tweede’ betekent. Deze Latijnse namen zijn dus niks anders dan nummers: een tweede, een derde en een vierde. Maar wonderlijk genoeg, een Primus (= ‘eerste’) onder deze broeders ontbreekt. Of toch niet? Die kwalificatie komt slechts toe aan de Zoon: “de eerste onder vele broeders” (Rom.8:29)!

Gajus is wellicht dezelfde als die enkeling die door Paulus ooit is gedoopt (1Kor.1:14). Hij woonde royaal in Korinthe en Paulus zelf verbleef bij hem maar ook heel de ekklesia vond in zijn huis onderdak. Erastus was “de oikonomos van de stad” (Korinthe), waarschijnlijk een soort wethouder. Maar onder de gelovigen was hij niet hoger of meer dan “Quartus, de broeder”.

Delen: