GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:21 – postscriptum

30-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Mijn medewerker Timotheüs groet jullie en Lucius en Jason en Sosipater, mijn verwanten.

Zojuist waren alle groeten overgebracht plus de bij Paulus gebruikelijk afsluiting van zijn brieven. Wat nu volgt is duidelijk een naschrift waarin eerst nog een achttal namen worden genoemd met groeten. De eerste is Paulus’ medewerker Timotheüs die hem sinds Hand.16:3 vrijwel voortdurend vergezelde. Zijn naam wordt in maar liefst elf brieven vermeld.

De naam Lucius kennen we verder niet, tenzij… het een variant is van de naam Lucas (vergelijkbaar met de varianten Prisca en Priscilla). En die optie is niet alleen heel goed mogelijk maar wordt zelfs waarschijnlijk wanneer we bedenken dat Paulus de Romeinen-brief schreef ten tijde van Handelingen 20:3 waarbij we vanuit de navolgende verzen weten, dat zowel Timotheüs alsook Lucas in gezelschap van Paulus waren.

De twee (of drie?) laatst genoemde namen die de groeten overbrengen naar Rome, Jason en Sosipater, zijn verwanten van Paulus. Jason is wellicht dezelfde als die in Hand.17:5-9 genoemd wordt. Hij kwam uit Thessalonika. Sosipater is zo goed als zeker dezelfde als Sopater uit Berea (Hand.20:4), die evenals Timotheüs en Lucas tot de delegatie behoorde die naar Jeruzalem afreisde. Door Schrift met Schrift te vergelijken krijgen heel wat namen in deze lijst alsnog een gezicht.

Delen: