GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd

04-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

De Schrift nu, tevoren waarnemende dat God de natiën rechtvaardigt, evangeliseerde tevoren aan Abraham: in u zullen al de natiën worden gezegend.

Bijbellezers hebben de neiging het begrip ‘evangelie’ te reserveren voor ‘het Nieuwe Testament’. Maar Paulus schrijft in Galaten 3:8 dat aan Abraham al werd geëvangeliseerd. Dus maar liefst tweeduizend jaar vóór de komst van Christus.

Voor de kinderloze Abram was het een goed bericht te vernemen dat in “zijn zaad” alle volken gezegend zouden worden. In deze belofte ligt reeds de kern besloten van wat door Paulus en de andere apostelen zou worden verkondigd. GOD vervulde zijn belofte via een onvruchtbare Sara en een ‘verstorven’ echtpaar. Een impotente Abraham ervoer opstanding aan den lijve en zo kon hij nieuw leven verwekken. Is dat ook niet de verkondiging in het NT? De opgewekte Christus, “het zaad van Abraham”?!

En zoals Abraham te horen kreeg dat in zijn zaad alle natiën gezegend zouden worden, zo is dat exact vandaag de boodschap. Heel de wereld zal delen in de zegen van “de zoon van Abraham”. Los van enige wet, die Abraham trouwens ook niet kende. Ook dat is vandaag nog steeds de prediking, tweeduizend jaar na de komst van Christus.

Delen: