GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:25,26 – nu openbaar gemaakt

05-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… volgens onthulling van een geheim, dat aeonische tijden verzwegen is, 26 maar nu openbaar gemaakt wordt alsook door profetische geschriften, volgens uitdrukkelijk bevel van de aeonische God, tot gehoorzaamheid van geloof, aan al de natiën bekend gemaakt wordt…

Het is God die bij machte is ons standvastig te maken in wat Paulus noemt “mijn Evangelie”. Daarin wordt een geheim onthuld dat gedurende de tijden van aeonen stil werd gehouden, maar nu openbaar wordt gemaakt . “… alsook door profetische geschriften (…) tot gehoorzaamheid van geloof, aan al de natiën bekend gemaakt wordt”.

Het is een wat lastige zin met allerlei wendingen, maar het idee moet duidelijk zijn. Ook via “profetische geschriften” wordt het geheim aan al de natiën bekend gemaakt. Niet alleen mondeling maar ook in geschrift heeft Paulus het onthulde geheim gedicteerd en opgetekend. Zodat we nu, bijna twintig eeuwen later, nog steeds kennis kunnen nemen van wat aan hem werd onthuld en wat hij als apostel en leermeester van de natiën heeft mogen bekendmaken. Maar hij moest dat ook, want het is”… volgens uitdrukkelijk bevel van de aeonische God”.

Evenals in 1:5 is hier sprake van “gehoorzaamheid van geloof“. Niet van “werken” (vergl. Rom.9:32). Al de natiën zouden gehoor geven aan wat God naar zijn belofte zelf heeft vervuld!

Delen: