GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:11 – alle mensen!

03-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen…

Deze zin motiveert (“want”) Paulus’ instructie aan gelovige slaven om zich loyaal te onderschikken aan hun meesters “opdat zij de leer van God onze Redder zouden versieren in alles”. Een praktijk die dient om te demonstreren hoe geweldig deze leer is!

Wat “de leer van God onze Redder” inhoudt, wordt hier uitgelegd. Gods genade is reddend aan alle mensen verschenen. En dat betekent, zoals Paulus het in 1Timotheüs 4 vers 10 formuleert: God is de Redder van alle mensen! Niet slechts “vóór alle mensen” als een aanbod, maar als een mededeling: “van alle mensen”. Deze leer staat haaks op elke menselijke filosofie en religie die zegt wat de mens moet doen om redding te bereiken. Het staat ook haaks op de ‘evangelische’ variant die de keuze van de mens beslissend acht.

“De leer van God onze Redder” is geen oproep of programma. Er valt niets in te verdienen. Het is een bericht. Een mededeling die als een lichtstraal elke sterveling verlicht. De dood is overwonnen en alle mensen zullen worden gerechtvaardigd en levend gemaakt (1Kor.15:22; Rom.5:18). Om niet, gratis. De levende GOD redt alle mensen. Wat een hoop, vreugde en kracht gaat daar vanuit! Dit licht verdrijft alle duisternis. Laat het schijnen!

Delen: