GoedBericht.nl logo

Titus 2:11 – alle mensen!

21-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen…

Bovenstaande zin maakt deel uit van Paulus’ instructie aan gelovige slaven om zich loyaal te onderschikken aan hun meesters en zo “de leer van God, onze Redder, te versieren in alles”. Een praktijk die dient om te demonstreren hoe geweldig deze leer is!

Wat houdt “de leer van God onze Redder” in? Dit: Gods reddende genade is aan alle mensen verschenen. En dat betekent, zoals Paulus het in 1Timotheüs 4 vers 10 formuleert: God is de Redder van alle mensen! Deze leer staat volstrekt haaks op elke menselijke filosofie die zegt wat de mens moet doen om redding te bereiken. Het staat ook haaks op alle religie die voorhoudt wat de mens moet doen opdat God onze Redder zou worden.

“De leer van God onze Redder” is geen oproep of programma. Er valt niets in te verdienen. Het is een bericht. Een mededeling die als een lichtstraal elke sterveling verlicht. Dat de dood is overwonnen en dat alle mensen zullen worden levend gemaakt. Om niet, gratis. De levende GOD redt alle mensen! Wat een hoop, vreugde en kracht gaat daar vanuit. Dit licht verdrijft alle duisternis. Laat het schijnen!

Delen: