GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:12 – opvoedende genade

04-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, 12 ons opvoedend…

God wil dat alle mensen worden gered (1Tim.2:4) en Hij is ook de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). In Christus Jezus die de losprijs voor allen betaalde (1Tim.2:6) is deze waarheid manifest geworden en Paulus heeft als heraut, apostel en leraar van natiën dit wereldkundig mogen maken.

Genade (Gr. charis) betekent: vreugde ‘om niet’. Gods genade is als de zon die ‘om niet’ opkomt en haar licht laat schijnen voor alle mensen. Gods genade redt echter niet alleen alle mensen, ze voedt ook op. Het eerste is universeel (“alle mensen”), het tweede (“ons opvoedend”) is het voorrecht dat slechts wordt genoten door gelovigen in de tegenwoordige tijd. Het woord voor ‘opvoeden’ is in het Grieks ‘paideuo’ (afgeleid van het woord voor ‘kind’, Gr. pais) en we herkennen ons woord ‘pedagoog’ er nog in.

In Galaten 3:24,25  betoogt Paulus dat de wet voor Israël vanaf  Sinaï tot aan Christus een ‘pedagoog’ is geweest. Dat is voorbij. Nu geldt een heel ander principe dat ons opvoedt. Niet de wet, maar genade (Rom.6:14)! Dat is een levensgroot verschil, want de wet eist, maar genade daarentegen geeft. Genade maakt blij en vormt van binnenuit de drive om voor God te leven!

Delen: