GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:10 – de leer versieren

02-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat zij de leer van God onze Redder zouden versieren in alles.

Geen van de instructies die Paulus in deze brief geeft voor de opzieners, mannen, vrouwen, ouderen en jongeren, worden zo schitterend gemotiveerd als die voor de slaven. Alle aanwijzingen die Paulus aan de andere groepen geeft zijn logisch en in lijn met de gezonde leer (2:1), maar wat de slaven te horen krijgen stijgt qua motief daar ver boven uit.

Het gangbare idee is dat het in de leer van de Bijbel zou gaan om de praktijk. Zoals een theorie-examen vooral instructies bevat voor het eigenlijke autorijden. Maar in “de leer van God onze Redder” is het precies andersom! Die leer vertelt ons namelijk niet wat wij moeten doen maar ze onderwijst wie God is en wat Hij doet. Ze onderwijst dat “Gods genade reddend is verschenen aan alle mensen!” (2:11). Die leer is het onderwerp. En onze praktijk (in dit geval die van de slaven) dient ter decoratie van die leer!

In het Griekse woord voor ‘versieren’ (‘kosmeo’, lett. ordenen) herkennen we gemakkelijk onze woorden ‘kosmetisch’ en ‘kosmos’ (= orde). “De leer van God onze Redder” is ultiem en verdient het om voortreffelijk te worden versierd. Geen groep die daartoe beter in staat is dan juist rechteloze slaven!

Delen: