GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:10 – eerst getoetst

09-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Laten ook dezen eerst getoetst worden, om daarna te dienen, onaanklaagbaar zijnde.

De reden dat Timotheüs voorlopig nog in Efeze moest blijven was omdat daar in de ekklesia afwijkende leringen werden onderwezen. Voordat Timotheüs verder zou gaan, moest hij daarom uitkijken naar een “opziener” (enkelvoud) die zou waken over “de gezonde leer”. Ook zou deze opziener “dienaren” (meervoud) tot zijn beschikking moeten hebben om hem in zijn taak praktisch te kunnen ondersteunen.

Aan “de opziener” en ook aan “de dienaren” worden hoge eisen gesteld omdat Paulus aan het toezien op “de gezonde leer” het allergrootste gewicht toekent. Zowel “de opziener” alsook “de dienaren” moesten eerst door Timotheüs worden getoetst. Dat toetsen doelt uiteraard niet op het draaien van een proefperiode o.i.d. maar Timotheüs zou eerst zorgvuldig checken of de kandidaten daadwerkelijk voldoen aan het profiel dat Paulus had beschreven. Het zou natuurlijk dwaas zijn om de procedure om te draaien en mensen te toetsen nadat ze hun taak al hebben aangevat.

Het woord ‘onaanklaagbaar’ is eigenlijk een juridische term en bedoelt te zeggen dat iemand niet in staat van beschuldiging mag zijn gesteld. In de ekklesia behoort het onweersprekelijke woord van God te klinken en alles wat die reputatie zou kunnen schaden, dient te worden vermeden.

Delen: