GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:6 -Abraham geloofde God

18-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… vanuit werken van wet of van vanuit horen van geloof, 6 zoals Abraham God geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid?

Vanaf vers 6 begint een nieuw gedeelte waarin Abraham in Paulus’ betoog de hoofdrol speelt. Tegelijkertijd maakt het vers de zin van vers 5 af. Gods Geest is niet werkzaam “vanuit werken van wet” maar “vanuit horen van geloof, zoals Abraham God geloofde…”.

In de eerste vijf verzen refereerde Paulus aan de ervaringen van de Galaten. Vanaf hier begint zijn argumentatie vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Hij grijpt daarbij terug op een bijbelvers dat ook in de Romeinen-brief (4:3) een centrale plaats inneemt. Honderden jaren vóór Sinaï (3:17) beloofde God aan de kinderloze Abraham dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren des hemels (Gen.15:5). Naar de mens gesproken onmogelijk, maar God beloofde het. Onvoorwaardelijk. Abraham kreeg geen opdracht maar hoorde enkel een mededeling, een goed bericht. Zonder kleine lettertjes, zonder condities.

En dan staat er: “Abraham geloofde God”. Vanuit het Hebreeuws gelezen: hij be-aamde God, m.a.w. U zegt het, dus zo zal het gaan. Dat is geloof, vertrouwen. En dat maakte Abraham voor God tot een rechtvaardige (een ’tsadiq’). Iemand die vertrouwt op wat God zegt te zullen doen. Niets meer, niets minder.

Delen: