GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:19 – bijgevoegd totdat

03-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Waartoe is dan de wet? Ter wille van de overtredingen is zij er bijgevoegd, totdat het zaad zou komen aan wie Hij heeft beloofd…

Tot dusver betoogde Paulus dat het onmogelijk is dat de wetgeving iets zou hebben veranderd aan de belofte die eeuwen eerder was gedaan. Maar dat roept dan wel een andere vraag op. “Waartoe is dan de wet?”. Bepaald niet omdat de belofte aan Abraham onvolkomen zou zijn en daarom vervangen moest worden. Niks daarvan, zegt Paulus. De wetgeving op Sinaï was geen vervanging van de belofte (dat is onmogelijk!) maar een tijdelijke bijvoeging. Paulus zegt: “… bijgevoegd totdat…”.

Omdat de belofte van zegen voor alle volken pas zou worden vervuld wanneer het beloofde zaad zou komen, heeft God het volk tot aan die tijd met de wet in “verzekerde bewaring” gesteld (4:23). Als een voorlopige maatregel “terwille van de overtredingen”. Dat laatste wil zeggen, dat zonden niet slechts misstappen, maar ook overtredingen zouden zijn. Want “waar geen wet is, is ook geen overtreding” (Rom.4:15). Gods opzet was niet dat door de wet de zonden minder zouden worden, maar juist meer. Romeinen 5:20 zegt: “Maar de wet kwam erbij, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, is de genade uitermate overvloedig…”.

Delen: