GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:18 – gratis

02-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien het lotsdeel uit de wet is, dan is het niet meer uit de belofte. Maar God heeft juist aan Abraham genade bewezen door belofte.

Het is niet voor het eerst in deze brief dat Paulus de polemiek op scherp zet. Gesteld dat de ‘erfenis’ (lett. het lotsdeel), d.w.z. de zegen die Abraham in het vooruitzicht was gesteld, verkregen wordt op basis van “werken van wet”, dan is die zegen dus voorwaardelijk. Maar dat zou radicaal in strijd zijn met de belofte die aan Abraham gedaan werd. Die belofte was immers onvoorwaardelijk en daarmee een uiting van genade (Gr. charizomai). ‘Om niet’ dus. Een zegen is of voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, maar niet beide.

Altijd weer raken we met dit contrast aan de essentie van het Evangelie zoals Paulus dit mocht bekend maken onder de natiën. De onvoorwaardelijkheid van het Evangelie werd in Galatie ter discussie gesteld en bestreden. En de christenheid als geheel is nadien dezelfde weg ingeslagen. “De waarheid van het Evangelie” houdt in dat aan de beloofde zegen niets kan worden toegevoegd of afgedaan. Elke voorwaarde die wordt gesteld, hoe klein, gering of van welke aard ook, miskent dat. “Om niet” is onvoorwaardelijk en gratis. Zonder stiekeme, kleine lettertjes.

Delen: