GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:5 – vrijkoping en zoonstelling

20-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… zond God zijn Zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, 5 opdat Hij hen die onder de wet zijn, uit zou kopen, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen.

Gods Zoon werd geboren uit een vrouw, geboren “onder de wet”. Waarom? Opdat Hij hen die onder de wet zijn (=Israël) vrij zou kopen. De positie van Israël “onder de wet” was als van een kind onder een kinderoppasser (lett. pedagoog; 3:23-26). In de praktijk was die positie niet verschillend van die een slaaf: volstrekt onderworpen (4:1). Met dit verschil dat Israël geen slaaf maar een kind was, bestemd om eenmaal (de facto) “eigenaar van alles” te worden. Israëls positie “onder de wet” was ter voorbereiding van die definitieve positie. Tijdelijk dus. (3:23,25).

De term “onder de wet” komt 15x voor in de Bijbel (alleen bij Paulus) en is synoniem met ‘het oude verbond’ (Jer.31:31-33). Karakteristiek voor die positie is dat het volk met recht “onder de wet” staat als onder een juk (vergl.Hand.15:10). Het is een fase, zoals een kind eerst onmondig is en ten slotte volwassen wordt. De uiteindelijke bestemming is om tot ‘zoon’ te worden gesteld. Dan is de wet geen last meer, maar lust. Een belofte! Om vrij en vrijwillig in de voetsporen van Vader te treden.

Delen: