GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:6 – vrije zonen

21-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat Hij hen die onder de wet zijn, uit zou kopen, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. 6 En dat jullie zonen zijn, God zond de geest van zijn Zoon in onze harten, die roept: Abba, Vader!

In vers 4 en 5 doelt Paulus met “wij” op Israël “onder de wet” en verwijst “jullie” naar zijn lezers onder de natiën. In vers 6 sluit Paulus zich aan bij zijn lezers (“de Geest van zijn Zoon in onze harten”).

Het fenomeen “zoonstelling” kennen we nauwelijks nog. Het duidt op de plechtigheid waarbij een kind officieel de status van volwassenheid bereikt en niet langer voor rekening van zijn ouders is. Het is beslist geen adoptie (“aanneming tot kinderen”) zoals sommige vertalingen dit onjuist weergeven. Sinds de dood en opstanding van Christus is Israël niet langer “onder de wet”; “het oude verbond” is beëindigd.

Hoewel “het nieuwe verbond” officieel pas in de toekomst zal worden gesloten met Israël en Juda (Jer.31:31), zijn de zegeningen van dit nieuwe verbond nu al beschikbaar voor allen die geloven. Zo ontvangen ook wij de levendmakende Geest, dezelfde als die van het nieuwe verbond is (2Kor.3:6,8,17,18). Dat is tevens de “geest van zoonstelling” die God in onze harten zond en waardoor we roepen: Abba, Vader! (Rom.8:15).

Delen: