GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:4 – geworden onder de wet

19-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… zijn Zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, 5 opdat Hij hen die onder de wet zijn, uit zou kopen…

Gods Zoon is geboren “onder de wet”. Is dat tegenstrijdig met het voorgaande waar we lazen dat de periode onder de wet tot op Christus was? Nee, deze tegenstrijdigheid verdwijnt op het moment dat we gaan verstaan dat de naam Jezus verwijst naar Hem die in Bethlehem werd geboren en hier rondwandelde. De eretitel Christus daarentegen verwijst naar de opgestane Christus (Hand.2:36).

De periode van de wet hield beslist niet op bij Jezus’ geboorte. Want Jezus werd geboren uit een vrouw, “onder de wet” en tot aan zijn dood duurde dat regime voort. Het is Jezus Christus’ dood en opstanding dat de omwenteling markeert. Sinds zijn dood is “het oude verbond” officieel beëindigd. De Man (lees: de Heer) is gestorven en de vrouw (lees: Israël) is niet langer onder de wet die haar aan de Man bond (Rom.7:2). Zodat de wet dus niet tot op Jezus was, maar tot op Christus, de opgewekte.

Jezus stierf om op te kunnen staan. In zijn dood en opstanding kocht Hij het volk vrij dat “onder de wet” stond. Dit machtige feit is de basis voor het nieuwe verbond (Hebr.13:20)!

Delen: