GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:10,11 – gelijkvormig wordend aan zijn dood

20-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

[Dit] om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, 11 om mogelijk zo te bereiken de uitopstanding, namelijk vanuit de doden.

Sprak Paulus in de eerdere verzen over de tegenwoordige tijd, in vers 11 spreekt hij over de toekomst. Maar nog steeds in de ik-vorm; het is zijn persoonlijk perspectief. Tegenover het verlies van roem in zichzelf staat nu de winst van Christus. Tegenover een eigen rechtvaardigheid staat nu de rechtvaardigheid uit God. En tegenover zijn vroegere geleerdheid staat nu het kennen van de opgewekte en verheerlijkte Christus.

Aan dit kennen van Christus is ook onlosmakelijk verbonden het leren kennen van de kracht van zijn opstanding, juist in eigen zwakheid. En daaraan is tevens gekoppeld “de gemeenschap van zijn lijden” – want wie het Woord van Christus spreekt, zal ook delen in zijn lijden en verwerping en Paulus kende dat als geen ander uit ervaring.

Waar Paulus nog geen ervaring mee had, is gelijkvormigheid aan Christus’ dood. Gehoorzaamheid bracht Christus in “de dood, ja de dood van het kruis” (2:8). En Paulus is gaarne bereid ook die weg van een martelaar te gaan. Wellicht dat hij dan via die route de opstanding uit de doden zou bereiken…

Delen: