GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt

19-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Hij echter, de God van de vrede, moge jullie volledig heiligen…

In de voorgaande verzen had Paulus een aantal korte praktische instructies gegeven. Hoogtepunt daarin is de samenvatting van Gods wil ten opzichte van ons: Hem danken in alles. In vers 23 begint Paulus met een bede over wat God aan ons zou doen: moge God jullie volledig heiligen.

Zo’n bede maakt duidelijk dat het Gód is die heiligt en niet de mens zelf. Heiligen betekent: apart stellen, wijden aan. Dat doet God door het horen van Zijn woord, Zijn uitspraken en beloften. Dat krachtige en levende woord staat er voor garant dat de mens geheiligd wordt. Het doet ons omhoog kijken. Het maakt ons dankbaar, blij en hoopvol. Het geeft besef van Zijn onmetelijke grootheid en liefde. Enzovoort.

We worden niet opgeroepen om onszelf te heiligen. Of aan de slag te gaan om onszelf te verbeteren. Zulk eigen werk is per definitie teleurstellend. Het eerste resultaat van zulke pogingen is dan ook dat de vreugde verdwijnt. De waarheid dat GOD het is, die heiligt, bevrijdt ons van onze eigen krampachtige en armzalige pogingen. Dus richten we ons verwachtingsvol naar boven. Want Hij doet wat ikzelf niet kan. Volkomen en zonder mankeren!

Delen: