GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 19:22 – God verbidden?

17-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zo zal JAHWEH Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot JAHWEH bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.

Jesaja 19 is machtige profetie over wat God voornemens is met Egypte. Hij zal hen “geducht slaan”, maar niet zonder uitwerking. Het volk van Egypte zal Israëls God gaan dienen. En Egypte zal, samen met Assur en Israël de ’top drie’ regio zijn van waaruit heel de aarde gezegend zal worden (19:24).

We lezen in bovenstaand vers ook dat God zich laat verbidden. Een woord dat we ook elders aantreffen. Is dat geen eigenaardig idee? Hoe kan God van gedachten veranderen? Ligt daarin niet besloten dat Hij het aanvankelijk niet goed zag?

God is geen man dat Hij spijt zou hebben, sprak ooit Bileam al (Num.23:19). Wat God soms wél doet, is eerdere aankondigingen van oordeel intrekken. Dat is niet omdat Hij zich vergiste, maar omdat zijn waarschuwingen het beoogde effect hebben bereikt en (zoals hier) Egypte zich bekeert. Van te voren zegt God al dat Hij zich zal laten verbidden door Egypte. Zelfs het ‘verbidden’, maakt deel uit van zijn plan! Waaruit opnieuw weer blijkt: God is GOD en nooit vergist Hij zich.

Delen: