GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 45:23 – God heeft gezworen

16-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Waarom zou God een eed zweren? Is zijn woord niet altijd vast en betrouwbaar? Staat er niet geschreven dat zijn woord nooit ledig tot Hem weerkeert? Dat is allemaal waar. En toch lezen we een paar keer in de Schrift dat God een eed zweert. Dat doet Hij om zijn woord des te meer te bekrachtigen (Hebr.6:17). Als een extra onderstreping, dat zijn plechtige verklaring, ab-so-lu-te waarheid is en onherroepelijk.

God zweert dat elke knie voor Hem zal neerbuigen en dat elke tong bij Hem zal zweren. Het wordt meer dan eens geciteerd in NT. Paulus legt in Filippi 2:9-11 uit dat in de naam van JEZUS alle knie zal buigen en iedere tong zal belijden. Maar aangezien JEZUS, ‘JAHWEH redt’ betekent, verwijst het dus naar “de naam boven alle naam”.

Ieder creatuur zal “tot eer van GOD, de Vader” de naam boven alle naam” erkennen. JAHWEH redt – iedereen! Wat een uitkomst van de heilshistorie! Een universeel klinkend hallelujah! En niemand zal in dat koor ontbreken.

Delen: