GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:10 – allen & de VIP’s

15-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zo dan, terwijl wij gelegenheid hebben, zouden we het goede werken voor allen, vooral voor de huisgenoten van het geloof.

Met het “zo dan” begint een conclusie. Nu zijn we in de gelegenheid om te zaaien (:8), het ideale te doen (:9) en het goede te werken (:10) terwijl we in de toekomst “bij gelegenheid” zullen oogsten (:9). En in de tussentijd zouden we vooral niet “moe worden” en “verslappen” (:9).

“Het goede werken” heeft in dit vers een universele reikwijdte. “”Voor allen”, d.w.z. voor alle mensen. Zoals de levende God ook de Redder is van alle mensen”, d.w.z. Hij redt alle mensen! Hoe alomvattend dit gegeven echter ook is, er is een groep die hier op een bijzondere wijze van profiteert: de gelovigen. De zinsconstructie is hier gelijk aan die in 1Timotheüs 4:10: “de levende God is de Redder van alle mensen, vooral van gelovigen“. Het “vooral” (Gr. malista), wil zeggen: speciaal, of in het bijzonder.

“Het goede werken voor allen” sluit niemand uit. Eén categorie echter ontvangt daarin wel een bevoorrechte plaats omdat ze eerstelingen zijn. Hier heten ze “de huisgenoten van het geloof”. De ekklesia is het huis Gods (en alleen die daarvan deel uitmaken zijn “huisgenoten” die samen “het geloof” delen (Ef.2:19). Zij genieten een VIP-behandeling!

Delen: