GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:9 – wachten op de oogst

14-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Laat ons echter niet moe worden het ideale te doen, want bij gelegenheid zullen we oogsten, terwijl we niet verslappen.

In het voorgaande vers riep Paulus op te zaaien in de Geest om het leven van de toekomende eeuw te oogsten (= “het eeuw-ige leven”; Luc.18:30). Dit vers sluit daarop aan door opnieuw de metafoor van het oogsten te gebruiken. Wat in vers 8 ‘in de Geest zaaien’ werd genoemd, heet hier ‘het ideale doen’. Logisch, want er is niets beter, mooier of idealer dan te ‘zaaien in de Geest’. In de praktijk betekent dit: puur te vertrouwen op het Woord dat immers Geest-geademd is. Deze Geest produceert leven dat hoort bij (en eigen is aan) de toekomende eeuw.

Maar we moeten ons bewust zijn dat we met dit doen van het ideale niet hoeven te rekenen op ‘direct resultaat  boeken’. Doen wat goed is, is als een langetermijninvestering. Zoals ook een boer die zaait, maanden geduld moet hebben alsvorens te kunnen oogsten.

In “de tegenwoordige boze eeuw” (aeon; Gal.1:4) zullen we bedacht moeten zijn op afwijzing, vervolging en spot. Juist dan komt het erop aan niet moe of moedeloos te worden maar vol te blijven houden. Want op Gods tijd zullen we oogsten. Gegarandeerd!

Delen: