GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:21 – selectief luisteren

12-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zeg mij, die onder de wet willen zijn: luisteren jullie niet naar de wet?

De kern van de dwaling van de Galaten was dat ze “onder de wet” wilden zijn. Dat was om twee redenen een misvatting. In de eerste plaats waren de natiën nooit “onder de wet” aangezien de wet slechts aan één volk werd gegeven en wel bij de berg Sinaï (Rom.3:19; Gal.4:4; 1Kor.9:20). En in de tweede plaats werd Israël “onder de wet gesteld totdat” het beloofde Zaad van Abraham zou komen (Gal.3:19,24). Waarmee gezegd is dat ook Israël vandaag niet meer “onder de wet” staat.

Evenals in 3:1-4 daagt Paulus ook hier zijn lezers in vragende vorm uit. Als de Galaten dan onder de wet willen zijn, begin dan eerst eens te luisteren naar diezelfde wet. De wet (Hebr. Torah = onderwijzing) bestaat immers niet alleen uit instructies maar leert ons vóór alles ook geschiedenis. Genesis, het eerste boek van Mozes beschrijft de eerste vijfentwintig honderd jaren die vooraf gingen aan de wetgeving op Sinaï. Paulus zal aantonen hoe in Genesis de geschiedenis van Abraham illustratief is en bevestigt wat hij onderwijst. Als de Galaten dan niet naar hem willen luisteren, laten ze dan in elk geval luisteren naar de wet!

Delen: