GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:12 – ik smeek jullie

02-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt zoals ik, omdat ik [werd] zoals jullie broeders; ik smeek jullie. Jullie deden mij geen enkel onrecht.

Paulus’ leerstellige uiteenzetting over de plaats van de wet wordt vanaf hier (vers 12 tot en met vers 20) onderbroken door enkele persoonlijke ontboezemingen en warme herinneringen die hij aan de Galaten heeft overgehouden. Terwijl een groot gedeelte van deze brief wordt gekenmerkt door een felle toonzetting, is deze passage zacht en vol genegenheid. We kijken de apostel als het ware in zijn hart: zijn tirade blijkt te zijn ingegeven door liefde als voor zijn eigen kinderen (4:19). Paulus is ten einde raad (4:20) en verdraagt het niet dat zij zich van zijn Evangelie hebben afgekeerd.

Dit vers begint met een korte en ietwat cryptisch aandoende smeekbede. “Wordt zoals ik, omdat ik [werd] zoals jullie broeders…”. Eerder schreef Paulus (2:19): “ik stierf door de wet, voor de wet om voor God te leven”. Principieel rekende hij zich niet meer als “onder de wet” en daarmee was hij gaan staan op dezelfde grond als de natiën. Met “het Evangelie van de voorhuid” dat hem was toevertrouwd (2:7) was hij een ‘heidense apostel’ geworden. Paulus smeekt nu tot zijn lezers: ik werd voor jullie als “zonder wet” (1Kor.9:21), alsjeblieft, worden jullie dan zoals ik!

Delen: