GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:11 – alles tevergeefs?

01-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Jullie observeren dagen en maanden en bestemde tijden en jaargangen. 11 Ik vrees voor jullie dat ik wellicht tevergeefs onder jullie gearbeid heb.

De Galatische gelovigen waren door het Evangelie dat Paulus hen had verkondigd, bevrijd van alle religieuze verplichtingen. Vooral ook die verband hielden met de kalender van hun afgodendienst. Vrij waren ze ervan! Maar sinds Paulus was vertrokken waren er judaiseerders gekomen die hen hadden overgehaald om nu de Joodse kalender van “dagen en maanden en bestemde tijden en jaargangen”, stipt te gaan volgen. Als een vereiste om rechtvaardig te leven. We zien Paulus als het ware wanhopig naar zijn hoofd grijpen. Is zijn arbeid onder hen dan allemaal tevergeefs geweest? De ene godsdienstige kalender was vervangen door de andere…

Probeer je voor te stellen wat Paulus’ reactie zou zijn wanneer hij vandaag in de christenheid zou rondzien. Het is zelfs nog veel tragischer dan de ‘betovering’ in Galatië (3:1). De judaïseerders in Galatië lieten de Joodse kalender tenminste nog intact maar de latere ‘christianiseerders’ hebben onder invloed van ‘de vervangingsleer’ (= Israël is vervangen door de Kerk), deze kalender overgenomen en vervalst! De Sabbat werd Zondag, Pascha werd Pasen, Wekenfeest werd Pinksteren, enzovoort. Alles heeft men verdraaid! Zover kon het slechts komen doordat men Paulus’ Evangelie heeft verlaten…

Delen: