GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:10 – van de regen in de drup

31-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… hoe keren jullie je weer om tot de zwakke en arme elementen die jullie opnieuw slaafs willen dienen? 10 Jullie observeren dagen en maanden en bestemde tijden en jaargangen.

De Galaten hadden (grotendeels) een achtergrond in de afgodendienst (4:1). Die godsdienst werd vooral ook beheerst door de kalender en de cycli van hemellichamen. Van de afgoden hadden de Galatische gelovigen zich afgekeerd, maar nu lieten ze zich inpakken door Judaïseerders en werden daarmee opnieuw onderworpen aan de observatie van “dagen en maanden en bestemde tijden en jaargangen” (vergelijkbare formulering als in Genesis 1:14).

In het Judaïsme dat de Galatische gelovigen bezig waren te omarmen, spelen genoemde tijden elk een grote rol. Ga maar na. In de eerste plaats is daar de viering van sabbatdagen. Maar ook elke nieuwe maan(d) is een happening (Num.28:11) evenals de jaarlijkse hoogtijden zoals Pascha, Sjawoe’ot, Jom Kippoer en Soekkot. En verder neemt men in het Jodendom ook nog jaargangen waar zoals sabbatsjaren en jubeljaren.

De Galaten waren in Paulus’ evangelie geroepen “in de genade van Christus” (1:6) zonder enige godsdienstige verplichting i.v.m. de kalender. Zulke plichten waren verleden tijd. Maar nu kwamen de Judaïseerders hen vertellen dat ze voortaan de Judaïstische kalender moesten observeren! In de basis (elementair!) betekende dit een terugkeer naar religie.

Delen: