GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:8,9 – terug naar af

30-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar toen jullie inderdaad geen weet hadden van God, dienden jullie slaafs goden die het van nature niet zijn. 9 Maar nu jullie God kennen, meer nog, door God gekend worden, hoe keren jullie je weer om tot de zwakke en arme elementen die jullie opnieuw slaafs willen dienen?

Eerder schreef Paulus over Israël “onder de wet” in de wij-vorm (3:23,24). Nu richt hij zich tot zijn (overwegend) niet-joodse lezers in Galatië. Zij hadden geen (openbaring-)kennis van God, hoe religieus men ook was. Maar in plaats van de ene GOD, diende men ‘goden’, wat per definitie afgoden zijn (1Kor.8:4-6).

Via Paulus’ boodschap hadden de Galaten GOD leren kennen, of meer nog, werden ze door God gekend. Want het initiatief lag geheel bij God: Hij had hen tevoren gekend, voorbestemd, geroepen en gerechtvaardigd (Rom.8:30).

En nu vraagt Paulus aan de Galatische gelovigen die zich lieten judaïseren: hoe kunnen jullie nu terugkeren tot “de zwakke en arme elementen” door je opnieuw slaafs te onderwerpen?! Feitelijk stelt de apostel de judaïsering op één lijn met hun eerdere afgoderij. Judaïsme (als ‘conservering’ van het oude verbond) en afgoderij zijn beiden ‘religie’ in de eigenlijk zin des woords (re + ligare = wederom binden). Een systeem van slaafse regels. De Galaten waren weer ’terug bij af’…

Delen: