GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:13,14 – ontvangen als Christus Jezus

03-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Jullie nu weten dat door zwakheid van het vlees ik jullie vroeger evangeliseerde, 14 en jullie beproeving in mijn vlees minachtten jullie niet en spuugden jullie ook niet uit, maar als boodschapper van God ontvingen jullie mij, als Christus Jezus.

De apostel denkt met grote dankbaarheid terug aan de wijze waarop hij ooit in de provincie Galatië was ontvangen. Het is de tijd die beschreven wordt in Handelingen 13 en 14, toen Paulus werkzaam was in het gebied van Pisidië (Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe). Paulus’ lezers herinnerden zich maar al te goed dat hij hen “door zwakheid van het vlees” had geëvangeliseerd. Als we dit letterlijk nemen, dan betekent dit dat Paulus door ziekte werd opgehouden en daarom in Galatië is blijven ‘hangen’. Lucas zwijgt over Paulus’ conditie in die dagen, hoewel sommigen hebben geopperd dat Paulus’ steniging in Lystra (Hand.14:19) ermee te maken kan hebben gehad.

Hoe dat verder ook zij, Paulus’ zwakheid hebben de Galaten niet aangegrepen om hem te minachten of uit te spugen. Integendeel, ze hebben hem ontvangen als “boodschapper van God”. Zijn boodschap was voor hen overduidelijk van Goddelijke oorsprong. Sterker nog, hij was voor hen zelfs “als Christus Jezus”. Dat lijkt overdreven, maar inderdaad, via Paulus verscheen Christus als het “licht der natiën” (Hand.13:47)!

Delen: