GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:19 – ongekunsteld

28-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want jullie gehoorzaamheid bereikte allen; over jullie verblijd ik mij en ik wil dat jullie wijs zijn in het goede maar ongekunsteld in het kwade.

In vers 17 riep Paulus zijn lezers op, om degenen op te merken die afwijken van het solide onderwijs. Alleen wanneer men in staat is hen te signaleren, kan men ze ook ontwijken. In vers 18 beschrijft Paulus vervolgens dat zulke lieden alleen succes kunnen boeken bij argelozen die alles voor zoete koek slikken. En hier, in vers 19 maakt hij duidelijk dat hij zich hierover geen zorgen maakt bij zijn lezers. Eerder schreef hij (1:8) dat er wereldwijd een sprake uitging van het geloof in Jezus Christus in Rome. Het “bereikte allen”. En Paulus is daar blij mee!

De “gehoorzaamheid” waarvan hier sprake is, is de “gehoorzaamheid van geloof” (1:5; 16:26). Het waren geen ‘werken’ (der wet) die Paulus voorhield maar het was een Goed Bericht – een mededeling! En geloof geeft daaraan gehoor en zegt ‘amen!’

Paulus wil dat zijn lezers “wijs zijn in het goede”, d.w.z. in “het onderwijs” dat ze hadden ontvangen (:17). En in alles wat daarvan afweek (“het kwade”), konden ze maar beter onnozel en naïef blijven. Want wie de waarheid kent, herkent de leugen! Zo simpel is het!

Delen: