GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:18 – misleiding van argelozen

27-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want zulke lieden dienen niet onze Heer Christus als slaaf maar hun eigen buik en door vriendelijke en zegenende taal misleiden zij de harten van de argelozen.

In het voorgaande vers waarschuwde Paulus voor mensen die “onenigheden en valstrikken” veroorzaken onder de gelovigen. Zij bereiken dit door af te wijken van het onderwijs dat de gelovigen in Rome (aansluitend op Paulus) hadden ontvangen. Wat deze lieden precies leerden wordt niet vermeld, maar hun motieven en strategieën stelt Paulus wel aan de kaak. En die zeggen genoeg.

Het eerste is dat zij (in de praktijk) Christus niet als Heer erkenden en zich dus niet aan zijn absolute gezag onderwierpen. Ze refereerden wellicht aan Jezus’ onderwijs op aarde, maar Hij was voor hen niet degene die door zijn opwekking uit de doden “tot Heer en Christus is gemaakt” (Hand.2:36). Zij dienden vooral “hun eigen buik”, wat mogelijk een sneer is naar het promoten van Israëls spijswetten onder de natiën.

Het succes van deze leraren lag vooral in hun “vriendelijke en zegenende” taal. Hun presentatie was mooi, maar het was ‘een vlag op een modderschuit’. Hoe gemakkelijk om daarmee niets vermoedende luisteraars ‘in te pakken’. Daarom is in tijden van misleiding een kritisch denkvermogen van levensbelang!

 

Delen: