GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:17 – mijd hen

26-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik roep jullie op broeders dat jullie opmerken degenen die onenigheden en valstrikken maken buiten het onderwijs dat jullie leerden. En mijd hen!

Pal na de reeks van hartelijke groeten volgt nog een dringende oproep en waarschuwing. De eenheid die Paulus’ lezers in Rome kenden, was gelegen in “het type onderwijs” dat aan hen was overgeleverd en waar ze van harte gehoorzaam aan waren geworden (6:17). Maar er waren kapers op de kust en Paulus wil graag dat zijn lezers hen opmerken. Hij roept ze niet op om deze mensen te bestrijden maar in de eerste plaats om ze op te merken.

De leraren waarover Paulus het heeft, herkent men aan het feit dat ze “buiten (lett. naast) het onderwijs” van de apostel omgingen. Dat is hun signalement. Met hun onderwijs zaten ze er dus met recht “naast”. En de effecten van hun leer laten zich raden: ze veroorzaken “onenigheden en valstrikken”. Zo is het altijd ook weer in de kerkgeschiedenis gegaan. Zodra men afwijkt van Paulus’ onderwijs ontstaat verdeeldheid en houdt men geen stand (“valstrikken”). En wat moesten de lezers in Rome met lieden die met deze afwijkende verhalen aankwamen? Paulus zegt: “mijd hen!” En die aansporing is vandaag nog net zo actueel als toen!

Delen: