GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?

04-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En dezen zullen heengaan naar de eeuw-ige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuw-ige leven.

Jezus spreekt in deze passage over zijn terugkeer en het plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid (:31). Waar anders dan in Jeruzalem? De dan levende volkeren worden verzameld en ‘de schapen’ van ‘de bokken’ gescheiden (:32). Beoordeeld op hun houding t.o.v. “de minste van mijn broeders” (:40), d.w.z. van het volk Israël (Joël 3:1,2).

De tegenwoordige boze eeuw (aion) is dan voorbij (Mat.24:3). En “de toekomende eeuw” waarin Christus zal heersen, vangt dan aan. Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw  (Luc.18:30) zoals de eeuw-ige straf, de straf is van die eeuw. Let op: eeuw-ig verwijst naar eeuw, niet naar ‘eeuwigheid’. Het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ voor ‘aion’ is maar geen onschuldige theologische vergissing. Nee, het verblindt mensen effectief voor het Evangelie. Want als straf en oordeel eindeloos voortduren, kan God nooit de Redder zijn van alle mensen.

Het is waar: oordeel, straf en dood mogen we niet wegredeneren. Maar ze hebben niet het laatste woord. Christus moet heersen totdat… de dood als laatste vijand teniet is gedaan (1Kor.15:26). Dan zijn de ‘eeuwen’ voorbij. Christus’ heerschappij ook. En het LEVEN triomfeert… voor iedereen!

Delen: