GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:4 – tevergeefs?

16-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Leden jullie zoveel tevergeefs? Ervan uitgaande dat het ook tevergeefs was.

Vanaf het moment dat de Galaten van Paulus het Evangelie hadden vernomen, hadden zij veel druk en lijden ondervonden. Niet zozeer in deze brief, maar wel in het boek Handelingen lezen we daarvan. En voor een belangrijk deel werden deze verdrukkingen veroorzaakt door georganiseerde tegenstand vanuit de Joodse orthodoxie (Hand.13:50; 14:2; 14:19). Het is opvallend in het ‘Nieuwe Testament’ dat verdrukking van gelovigen vooral van orthodox-godsdienstige zijde komt.

Als de Galaten nu de richting opgingen die de Judaïseerders wezen, bevestigden ze daarmee dan niet het gelijk van hun vervolgers? Dan zou het leed van destijds voor niets zijn geweest. Anders gezegd: men had zich al die verdrukkingen kunnen besparen. In de woorden “ervan uitgaande dat het ook tevergeefs was”, klinkt door dat als de Judaiseerders het bij het rechte eind zouden hebben, dan zou het lijden inderdaad tevergeefs zijn.

Nergens is verzet tegen het Evangelie zó heftig als juist binnen de orthodox-religieuze wereld, waar men zich inspant om rechtvaardig voor God te worden door ‘werken’ (verdiensten). Het Evangelie van genade (=om niet) past totaal niet in een dergelijk denksysteem. Want als het geloof van Christus de wereld redt en rechtvaardigt, dan reduceert dit elke menselijke bijdrage tot iets volstrekt waardeloos.

Delen: