GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:13 – selectief winkelen

19-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want ook zij die besneden worden, onderhouden zelf niet eens de wet…

Het eerste wat Paulus hier bekritiseert is de hypocrisie van de ‘besnijdenis-partij’. Degenen die zich hebben laten overhalen om besneden te worden, zogenaamd ‘omdat de wet het zegt’, houden zelf niet eens de wet. Ze beroepen zich op de wet voor hun besnijdenis, maar het is ‘selectief winkelen’ in de Torah. Aan het ene gebod houden zij zich maar aan het andere gebod laat men zich niets gelegen liggen.

Deze praktijk van wat Engelsen ‘cherry picking’ noemen, is ook in de christenheid een wijdverbreide gewoonte geworden. Tal van bepalingen in de wet worden deels en bovendien naar eigen inzicht op zichzelf toegepast. Het gebod om Israëlietische jongetjes op de achtste dag te besnijden, heeft men overgeheveld naar de ‘heidenen’ die hun babies ten doop moeten houden. Men zingt bij die gelegenheid dan graag psalm 105 over Gods verbond met Abraham dat Hij bevestigt van kind tot kind. Het is pure willekeur!

Zo pretendeert men de sabbat te gedenken … door de zondag te vieren. Enzovoort. Dergelijk selectief en eigenmachtig bijbelgebruik kon slechts ontstaan doordat men niet het verschil onderkent tussen Israël en de natiën. Tussen Petrus en Paulus. Hoe actueel nog steeds is deze Galaten-brief!

Delen: