GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:13 – roemen in het vlees

20-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want ook zij die besneden worden, onderhouden zelf niet eens de wet, maar zij willen dat jullie besneden worden om in jullie vlees zich te beroemen.

Twee dingen kritiseert de apostel hier bij de besnijdenis-fanaten. Eén: hun inconsequentie. Ze doen zelf niet eens wat ze een ander voorhouden te doen, namelijk de wet onderhouden. En in de tweede plaats: zij willen dat anderen besneden worden zodat zij kunnen pronken met hun besneden vlees.

Het is heel goed mogelijk om ‘vlees’ hier op te vatten als eufemisme voor het mannelijke geslachtsdeel (zie Gen.17:11). Dat is immers het vlees dat besneden wordt. Buiten het Jodendom mag besnijdenis dan als een verminking worden beschouwd, binnen het Jodendom geldt het ontegenzeggelijk als een eer. En voor de Judaïseerders golden besneden bekeerlingen onder de natiën als evenzovele ‘wapenfeiten’. Een reden om zich op te beroemen .

De hier beschreven drang om mensen uit de natiën te judaïseren (vergl. Mat.23:15!), heet ‘proselitisme’. De christelijke variant daarvan is christianiseren. In dat geval maakt het ritueel van de besnijdenis plaats voor het ritueel van de waterdoop. De vorm verandert, maar de essentie blijf gelijk. Een ritueel wordt opgedrongen zodat men kan pronken met besneden/gedoopte bekeerlingen als trofeeën. Links of rechts om: het is religie en roemen in vlees.

Delen: