GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:14 – het kruis van onze Heer

21-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar het zij verre van mij te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus door wie voor mij de wereld is gekruisigd en ik voor de wereld.

“Het kruis van onze Heer” staat symbool voor wat “de wereld” heeft gedaan met Jezus Christus. Niet in het minst, ja juist de godsdienstige wereld deed dit. Nota bene, in de crème de la crème van religie, Jeruzalem, werd de Messias verworpen en gedood. Dit schetst het totale bankroet van menselijke prestatie. Maar hoe kan dit gegeven voor Paulus een reden voor roem zijn? De enige reden nog wel. Het antwoord is eenvoudig.

Waar de mens eindigt, daar begint God. Ons plafond is Zijn vloer. Het kruis zegt waartoe de (godsdienstige) mens in staat is. Wat drie dagen later plaatsvond, vertelt ons waartoe God in staat is. De mens doodt, maar God maakt levend! De mensheid demonstreerde haat maar God demonstreert alles overtreffende liefde. Dezelfde mensheid die zijn Zoon vermoordde, gaat Hij het Leven geven.

“Het kruis van onze Heer, Jezus Christus” leert ons: niets van de mens, alles van God. Het kruis is die “ene daad” die garandeert dat heel de mensheid wordt gerechtvaardigd (Rom.5:18), levend gemaakt, gered en verzoend! Onvoorwaardelijk en universeel!

Delen: