GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:1 – naar Jeruzalem met Barnabas

13-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Vervolgens, in de loop van veertien jaren, ging ik wederom naar Jeruzalem, met Barnabas en nam ook Titus mee.

Het is veertien jaar na zijn roeping en elf jaar na zijn eerder genoemd bezoek aan Jeruzalem (1:18) dat Paulus in gezelschap van Barnabas naar Jeruzalem gaat. Barnabas die eigenlijk Jozef heette, was een Leviet en geboren op Cyprus (Hand.4:36). Hij was het die Saulus introduceerde bij de apostelen Petrus en Jakobus (Hand.9:26) en hem (een jaar of acht?) later ophaalde uit Tarsus (Hand.11:25) om met hem samen te werken in Antiochië en ook een collecte te brengen naar de oudsten van Jeruzalem (Hand.11:30; 12:25).

In Handelingen 13 en 14 wordt Paulus’ eerste ‘zendingsreis’ beschreven die hij samen met Barnabas heeft ondernomen. Eigenaardig dat ‘Handelingen’ Barnabas consequent als eerste noemt, totdat Saulus Paulus wordt (in Hand.13:9). Vanaf dat moment is het altijd “Paulus en Barnabas” (13:9,13,43,46,50).

Nadat Paulus en Barnabas van hun zendingsreis weer in Antiochië waren teruggekeerd, was er grote dankbaarheid omdat God voor de natiën een deur van geloof had geopend (Hand.14:27). Maar er ontstond tumult toen vanuit Judea broeders arriveerden die meenden dat gelovigen uit de natiën ook besneden dienden te worden (Hand.15:1). Paulus verzet zich daar heftig tegen en dat wordt de aanleiding van het hier genoemde bezoek aan Jeruzalem.

Delen: