GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:4 – toen de volheid van de tijd kwam

17-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar toen de volheid van de tijd kwam, zond God zijn Zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet…

In vers 1 en 2 lazen we over een onmondig kind dat onder voogdij staat “tot op het tevoren bepaalde tijdstip van de vader”. Hier maakt Paulus duidelijk dat de voogdij over het onmondig kind verwijst naar Israël onder de wet totdat “de volheid van de tijd kwam” waarin God zijn Zoon zond. “De volheid van de tijd” is niet anders dan “het tevoren bepaalde tijdstip van de Vader”.

Dat God zijn Zoon zou zenden, geboren uit een vrouw werd voorzegd vanaf het begin van de mensheid (Gen.3:15). En de geslachtslijn spitste zich steeds meer toe. Eerst via Sem, vervolgens via Abraham, Izaäk, Jakob, Juda en uiteindelijk via de lijn van David zou de Messias ter wereld komen. En wel in de stad van David, Bethlehem (Micha 5:1).

Maar niet alleen uit wie en waar en hoe de Messias zou komen was voorzegd, maar ook wanneer! In Daniel 9 lezen we dat vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen (Kores), negenenzestig jaarweken zouden volgen (= een kleine vijfhonderd jaar), waarna de Messias zou worden uitgeroeid. Rond het jaar 30 AD was die termijn verstreken. Op Gods woord kunnen we rekenen!

Delen: