GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:22 – trouw & betrouwbaarheid

28-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de vrucht van de Geest is liefde: vreugde, vrede, geduld, geschiktheid, goedheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing.

Na “geschiktheid” en “goedheid” als typeringen van “de vrucht van de Geest” volgt “trouw” (Gr. pistis). De Statenvertaling geeft dit woord hier weer met “geloof” en dat is correct. De grondbetekenis van het Griekse woord ‘pistis’ is ’trouw’ en afhankelijk van de context betekent het ‘vertrouwen op’ (=geloven) of ’trouw zijn aan’ of ‘betrouwbaar zijn’.

Wie geleid wordt door Gods Geest vertrouwt in alles op Gods Woord. Dit vertrouwen is ook de voedingsbodem van alle eigenschappen die hier worden genoemd: vreugde, vrede, geduld, enzovoort. We vertrouwen God omdat Hij betrouwbaar is. En de mate waarin we Gods betrouwbaarheid leren waarderen, is evenredig met de maat waarin we ook zelf betrouwbaar worden.

Een betrouwbaar mens kan men nemen op zijn woord. Vertrouwen is de basis van elke gezonde samenleving. Dat geldt al op microniveau in een huwelijk, dat niet voor niets een ’trouwerij’ heet. Maar ook in het gezin, de geloofsgemeenschap, de werkvloer en overal waar mensen samenleven is vertrouwen onontbeerlijk. ‘Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan!?’, zo zegt zelfs de volksmond. In een aeon waar leugen en bedrog standaard zijn, is geen eigenschap zo waardevol als betrouwbaarheid!

Delen: