GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 11:6 – een Beloner van wie Hem zoeken

15-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zonder geloof is het onmogelijk welgevallig te zijn. Want wie tot de God nadert, moet geloven dat Hij is en een Beloner wordt voor wie Hem zoeken.

In Hebreeën 11 passeert een lange rij van namen uit de Hebreeuwse Bijbel van mensen die geloofden in de God die is. Uiteraard niet slechts geloofden dat God ‘bestaat’, dat weet elk mens van nature al (Rom.1:20). Nee, “wie tot de God komt moet geloven dat Hij is“. Deze formulering herinnert aan Gods naam: Ik ben, die Ik ben. Het betekent: God is Wie Hij zegt dat Hij is.

God geloven betekent daarom: vertrouwen in wat Hij zegt en belooft. Daar komt een mens nooit bedrogen mee uit: God beloont het omdat Hij vervult wat Hij belooft. Het idee is niet dat de beloning een tegenprestatie is van ons vertrouwen. Alsof dat een verdienste zou zijn. Nee, dat God zijn woord houdt is Zijn prestatie en wie tot Hem nadert en Hem zoekt, plukt daarvan de rijke vruchten!

En bedenk daarbij: alleen al het feit dat een mens God zoekt, is Gods prestatie. Want van huis uit is er niemand die God zoekt, “zelfs niet één” (Rom.3:11,12). Dus als een mens wel God zoekt, dan is dat niet uit zichzelf. Het is Gods werk!

Delen: