GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:4 – uitverkiezing

20-03-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… zoals Hij ons uitkiest in hem vóór de nederwerping van de wereld…

Zoals God ons in Christus zegent, zo kiest Hij ons ook uit “in hem”. Dat betekent dat God Christus uitkoos en daarmee ook ons. Maar meer nog: God koos ons uit om in Christus te zijn (Rom.8:29). Zoals Hij ooit Jakob tevoren had uitgekozen. Al voor zijn geboorte en dus ook voordat hij maar iets goeds of kwaads had gedaan (Rom.9:11). GOD kiest uit en Hij roept, volkomen onafhankelijk van onze werken (=verdiensten). Uitverkiezing gaat vooraf aan alles wat wij van onszelf zijn en doen.

Uitkiezen als daad is inderdaad exclusief. De één wel, de ander niet. Maar vergis u niet: GODS doel wanneer Hij uitkiest, is altijd inclusief. Het sluit niet uit maar in. God kiest niet sommigen uit omdat de overigen Hem niet interesseren. Of omdat alle anderen bestemd zouden zijn voor de verdoemenis. Dat is een afschuwelijk karikatuur van de Bijbelse waarheid. God kiest juist mensen uit om via hen de anderen te bereiken. Van Abram in Ur der Chaldeeën lezen we dat God hem uitkoos (Gen.12:1). Waarom? Opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden! Dat is uitverkiezing!

Delen: