GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:1 – verheug je!

06-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Voor het overige, mijn broeders, verheug je in de Heer! Dezelfde dingen aan jullie te schrijven is voor mij inderdaad niet vervelend, voor jullie echter zekerheid.

Het ‘verheug je!’ komen we in deze brief heel wat keren tegen. Paulus verontschuldigt zich min of meer voor de herhaling, maar voert ter verdediging aan dat het voor hemzelf niet vervelend is om daar telkens op te wijzen en voor zijn lezers is het safe. Geen gemoedsgesteldheid is zo passend bij Gods goede bericht als juist vreugde. Door blijdschap te genereren, bewijst het Evangelie precies wat het pretendeert te zijn.

Paulus schreef deze brief als gevangene (1:13) en het spreekt voor zich, dat dit op zichzelf geen omstandigheid is waarin een mens zich verheugt. Des te opmerkelijker dat er geen brief in het hele NT te vinden is waarin zoveel vreugde naar voren komt, als juist in deze brief. Echter geen vreugde in de omstandigheden, maar “in de Heer”. Dat typeert de sfeer en het motief.

Het feit dat er Eén is die alles be-heert en be-heerst, is een voortdurende bron van vreugde. Dan ben je misschien gevangen maar je weet: alles is honderd procent onder controle. En: GODS weg is de beste! Want Hij is Heer!

Delen: